"Ať už tedy jíte nebo pijete nebo děláte cokoli, dělejte všechno k Boží slávě." 1. Korintským 10,31 (Bible)

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jste zde

Proč se stát vegánem?

Důvody pro veganství se dají shrnout do následujících čtyř skupin:

1. Životní prostředí
2. Zdravotní prospěšnost
3. Zacházení se zvířaty
4. Náboženské důvody

1. Životní prostředí

Nadměrné spásání se stává běžnou praxí a pastviny jsou využívány vysoce nad únosnou míru. K vyprodukování jednoho kila hovězího masa je zapotřebí sedm kilo obilí, poměr u vepřového je 4:1 a u drůbežího masa 2:1. Každé kilo masa představuje několik kilo obilnin, které mohli lidé zkonzumovat přímo. K tomu je ještě zapotřebí množství vody a úrodné půdy, aby se obilí vyprodukovalo. Jednoduše řečeno, jeden hovězí burger v McDonaldu představuje dostatek obilí pro pět bochníků chleba.

Velké množství potravy – aniž bychom brali v úvahu vodu a úrodnou půdu – by mohlo být k dispozici, kdyby se omezila produkce masa. Například kdyby se deset procent z 670 milionů tun obilí, které se ve světě dávají dobytku, použilo k potravě lidí, nasytilo by se 225 miliónů lidí nebo by to pomohlo lidstvu přežít další tři roky.

Kdyby každý Američan snížil svůj příjem masa jen o 5 procent, což by zhruba znamenalo, že si jednou týdně odepře jeden masový chod, tak by každý den mohlo být nasyceno 25 milionů lidí, což je přibližné číslo osob, které trpí hladem v USA každý den.

Mohutný odpad, který je produkován dobytkem, ohrožuje vodní systém po celém světě. V USA, kde je vyprodukováno 130x více hnoje než lidského odpadu – 5 tun na každého amerického občana – je živočišný odpad hlavním zdrojem znečištění vod. Počet dobytčích farem na celém světě neustále vzrůstá. Účet za odstranění odpadu z dobytčí farmy Tom Harkins dokazuje, že jejich 50 000 akrová farma, která se vytváří v Utahu, produkuje více odpadu než celé město Los Angeles.

Ohledně ochrany životního prostředí si je nutné uvědomit, že dobytčí stáda jsou největším zdrojem emisí metanu – což může podstatnou měrou přispívat k skleníkovému efektu a změně klimatu.

Pro ty, kterým není lhostejné naše životní prostředí, je snížení konzumace masa stejně důležité jako snížení používání aut nebo svědomité třídění odpadů a jejich odevzdávání k recyklaci.

2. Zdravotní prospěšnost

Zdravotní prospěšnost je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé stávají vegány. Úbytek váhy, snížení cholesterolu a krevního tlaku, snížení používání léků, vyhnutí se operaci, dobrý pocit i vzhled jsou některé z mnohých zdravotních přínosů.

I když se mnozí lidé ptají, jak vegáni získávají živiny, které organismus potřebuje, anebo se snaží dokázat, že jsou živočišné produkty nezbytně důležité, je přesto vegánská strava skutečně zdravější než běžná.
Dieta snížení příjmu potravy je nejběžnější prostředek ke zhubnutí, který s v USA používá. Ale není ten nejzdravější. Tato metoda může způsobit anorexii nebo jiné poruchy výživy. Avšak abyste zhubli, tak nemusíte jíst méně. Můžete jíst tolik, kolik chcete dobrých potravin a nepřibrat. Jídlo samo o sobě nezpůsobuje úbytek na váze. Živočišné produkty obsahují extrémně velké množství tuku, které rostliny nemají. Tím, že nebudete jíst tučná jídla, zhubnete, i kdybyste nadále jedli hodně.

Další hlavní důvod pro mnohé lidi je cholesterol. Příliš mnoho cholesterolu může ucpat tepny a způsobit srdeční infarkt a mrtvici. Dobrá zpráva je, že pouze živočišné produkty obsahují cholesterol. Lidský organismus přirozeně obsahuje jen malé množství cholesterolu. Tím, že nebudete jíst živočišné produkty, se vaše hladina cholesterolu sníží a vrátí na hranici přirozené hodnoty.

Během několika dnů jezení správného jídla se významně sníží také hodnoty vysokého krevního tlaku. Často lékaři předepisují pacientům léky, aby vyřešili jejich problémy. Všechny léky jsou drogy. Léky vám většinou pomohou, abyste se lépe cítili, ale mnohdy situaci nezlepší, neboť neodstraňují příčinu nemoci. Zdravé potraviny dovolí, abyste se stali méně závislí na lécích.

Lidé, kteří jí hodně potravin z vrcholu potravinové pyramidy, konzumují hodně masa, mléčných produktů a vajíček. Jsou tak díky svému životnímu stylu zatíženi chronickými nemocemi. A to od kardiovaskulárního onemocnění až po různé druhy rakoviny. Mnohé lékařské knihy jasně poukazují přímou spojitost vysokého obsahu cholesterolu, tuků a bílkovin, které jsou obsaženy v mase, s těmito nemocemi po celém světě.

I když operace může některé tyto problémy vyřešit, je to často jen dočasné řešení. Je to totiž většinou pacientova strava, která způsobila daný problém, takže když bude nadále jíst stejnou stravu, zdravotní potíže se opět vrátí. Stát se vegánem je permanentní změna, která může velmi snížit nebo odstranit nepotřebné a drahé operace, které způsobuje nezdravá strava.

Pro ty, kteří mají zájem o své zdraví, je snížení nebo omezení konzumace živočišných produktů stejně podstatné jako přestat kouřit nebo pravidelné cvičení.

3. Zacházení se zvířaty

Na celém světě se zachází se zvířaty mnohdy krutě, zejména na jatkách, v drůbežárnách a v laboratořích. Jen málo lidí si uvědomuje, jaké tam vládnou podmínky. A ještě méně lidí si uvědomuje, že tyto podmínky nejsou minulostí, ale současností. Někteří se stávají vegetariány kvůli tomu, co se děje na jatkách, ale neuvědomují si, jak je zacházeno se slepicemi a dojnými krávami.

Většina z průmyslových zvířat je držena na extrémně malém prostoru. Kuřata žijí celý svůj život v malé klícce. Krávy opustí své ohraničené prostory, pouze když jdou na jatka. Dojné krávy se nikdy ani do ohrad nedostanou.

Další velmi důležitá součást zacházení se zvířaty je správné krmení dobytka. Ne všechen dobytek je krmen drahým obilím, o kterém jsme se zmiňovali v důvodech proč se stát vegánem kvůli životnímu prostředí.

Aby farmáři ušetřili, přidávají do krmiva pro dobytek a pro kuřata různé podivné odpadní substance. Je prokázáno, že 50-70% amerického dobytka je krmeno z kuřecích odpadů! A navíc, víc než 40 miliard kilo jatečního odpadu jako je krev, kosti a vnitřnosti, stejně jako zbytky eutanaziovaných (na přání majitele) koček a psů jsou pravidelným krmivem dobytka, jenž je konzumován milióny lidí. Dokonce se i v některých případech experimentuje s dehydratovanými odpady potravin, s tuky, které se vyhazují v restauracích z fritovacích hrnců, s tiskařskou barvou, s odpadem, s dobytčím hnojem a dokonce i s lidskými fekáliemi!

Nejenže je velmi neetické krmit dobytek tímto způsobem, ale chcete vůbec jíst zvířata, která dostávají takovou potravu? Je zřejmé, že taková výživa způsobuje mnohé zdravotní problémy. Žel, úředníci ve zdravotnictví dělají jen velmi málo proto, aby tyto praktiky zastavili. Většina z nich tvrdí, že je to přijatelné, pokud se s tím zachází správně. To zahrnuje skladování hnoje na čtyři až osm týdnů, kdy má slunce zničit bakterie a toxiny. Většina farmářů ale žel tato pravidla nedodržují. A pamatujte, bakterie nebo ne – pořád je to hnůj.

Jaké je tedy řešení? Staňte se vegánem. Odmítání konzumace živočišných produktů znevýhodní masný průmysl a ukáže vaši podporu správného zacházení se zvířaty. Měli byste také zvážit svoji aktivní účast v různých klubech a skupinách jako je PETA (Lidé pro etické zacházení se zvířaty).

4. Náboženské důvody

Poslední, ale ne nezanedbatelné, jsou náboženské důvody, proč se stát vegánem. Mnohá náboženství podporují zdravé stravování jako například křesťanská církev Adventisté sedmého dne, nebo Budhisté, Židé či Muslimové. I když ne každý člen těchto skupin je vegán, mnozí jsou vegetariáni a ostatní jsou alespoň obezřetní v tom, jakou stravu a jaké množství jí konzumují.

I když většina křesťanů nemá sklon k vegánství, biblické základy pro vegánství existují hned v první knize Bible. V Genesis 1:29: „Bůh řekl: Hle, dávám vám každou bylinu nesoucí semeno, která je na tváři celé země, a každý strom, který nese ovoce se semeny, aby vám to bylo za pokrm (anglicky maso).“ Zde je také původní definice slova maso. Maso je jednoduše jídlo, které člověk jí. Ale v tomto verši není nikde napsáno, že nám Bůh dal k jídlu zvířata. Pouze semínka a stromy, které rostou v zemi, mají být masem – pokrmem. Existují i jiné verše, třeba 1. Korintským 6,19-20, Římanům 12,1, 3. Janova 2 a 1. Korintským 10,31, které všechny podporují vegánství a zdravé stravování.

Zpracováno jako studentská práce dvou středoškoláků v USA (http://library.thinkquest.org/20922/why_vegan.htm).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer